Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Telefonrådgivning

telefonNumret till svenska avdelningens telefonrådgivning är 0295 333 202.

Telefonrådgivningen är öppen tisdag–torsdag kl. 13–15. 

Avvikande öppettider annonseras på startsidan. För samtal till ett 0295-nummer debiteras normal lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.


E-rådgivning

Adressen till svenska avdelningens e-rådgivning är

snabel-asvenska[snabel-a]sprakinstitutet.fi.

Skriv i korthet i ärenderaden vad frågan gäller.


Språkvårdare

Anna Maria Gustafsson (mediespråk, nordiskt samarbete)
Bianca Holmberg (Språkbruk, webbredaktör)
Charlotta af Hällström-Reijonen (Språkbruk, tjänstledig till den 31 juli 2017)
Eivor Sommardahl (myndigheternas svenska)
Pia Westerberg (Språkbruk)
Monica Äikäs (språkrådgivning)