Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Namnrådgivning


Namnvårdare Maria Vidberg


snabel-a
namn[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
0295 333 202

För samtal till ett 0295-nummer debiteras normal lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.