Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Den lexikala plattformen Karp

Karp är en lexikal plattform som tillhandahålls av Språkbanken vid Göteborgs universitet. Plattformen innehåller 26 svenska lexikon (som Språkbanken själva kallar det). De är alla sökbara både på uppslagsord och artikelinnehåll.

Bland de moderna resurserna kan nämnas t.ex. Lexin (en svensk ordbok för invandrare), Swesaurus (en typ av tesaurus, dvs. en ordbok sammanställd enligt sammanhörande ämnen) och Konstruktikon. Det sistnämnda är en källa för svenska konstruktioner, dvs. enheter som är större än ord och som inte tas upp systematiskt vare sig av ordböcker eller av grammatikböcker. Ett exempel är V_av_NP (dö av skam, somna av utmattning, gallskrika av rädsla osv.).

Bland de historiska lexikonen återfinns bl.a. Dalins ordbok och Hellquists etymologiska ordbok.

Hellquists etymologiska ordbok ingår också bland de ordböcker som skannats och webbpublicerats inom Projekt Runeberg (jfr Hundra skannade ordböcker). Skillnaden är att artiklarna är sökbara i sin helhet i Karp medan ingången är alfabetisk på runeberg.org.

På webbplatsen Språkbanken kan du läsa mer om de olika resurserna.

Till Språkbanken
Till startsidan för Karp med bl.a. användarhandledning
Till sökverktyget Karp


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången