Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Ordböcker

Det finns olika slags ordböcker för olika syften, bland annat definitionsordböcker, ordlistor och tvåspråkiga ordböcker.

Vill man kontrollera vad ord betyder är en definitionsordbok det lämpligaste verktyget. Den mest omfattande moderna svenska definitionsordboken är Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. Den innehåller betydelsebeskrivningar för alla uppslagsord. Men det finns flera andra definitionsordböcker för svenska. De presenteras kortfattat här på denna webbplats.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) som man ofta ser att det hänvisas till vid diskussioner om vad ord betyder är ingen definitionsordbok utan det officiella rättesnöret för stavning och böjning av svenska ord. Också uttal ges för en del ord. Betydelseförklaringarna är överlag knappa och långt ifrån alla ord definieras, bl.a. saknar de flesta sammansättningar förklaringar. Skillnaden mellan SAOL och en definitionsordbok framgår tydligt om man ser på exempelvis ett avsnitt på prärie-.

Varje ordbok är en dokumentation över språket vid en viss tid(speriod), och SAOL är inget undantag. Att ett ord ingår i SAOL innebär alltså inte att ordet är ”godkänt” i den bemärkelsen det fritt kan användas i alla sammanhang. SAOL innehåller ju både svordomar, könsord och skällsord. De stil- och bruklighetsanvisningar ordböcker ger visar på restriktioner som det kan vara klokt att vara uppmärksam på.

Å andra sidan kan ingen ordbok, hur omfattande den än är, förteckna alla språkets ord. Att ett ord inte finns med i exempelvis SAOL betyder alltså inte att ordet inte finns.

Också tvåspråkiga ordböcker har olika användningssyften och vänder sig till olika målgrupper. Köper man t.ex. en ordbok mellan engelska och italienska i Italien och tänker sig den som ett komplement till sin svensk-italienska ordbok kan det hända man blir besviken. En italiensk-engelsk ordbok utgiven i Italien vänder sig till italienska användare. Engelska utgör det främmande språket som det ges upplysningar om medan användaren förutsätts kunna italienska. Man får t.ex. inte nödvändigtvis upplysningar om hur oregelbundna italienska verb ska böjas.