Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Personnamn

Varje person i Finland ska ha minst ett förnamn och ett efternamn. Antalet förnamn får enligt namnlagen vara högst fyra. Namnbruket är reglerat i lag.

Namnvården vid Språkinstitutet ger yttranden och rekommendationer i frågor om nyskapade förnamn och efternamn. Principen är att dessa ska följa tradition och moderna språkregler och att de inte får strida mot namnlagen. Namnvårdarna står till tjänst med vägledning och hjälp både för myndigheter som tillämpar namnlagen i arbetet och för privatpersoner som behöver information om namn.

Namnvården ger även information om stavning och uttal av existerande namn.