Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Partinamn

Namnen på politiska partier skrivs på samma sätt som andra namn. Det innebär att vi skriver partinamnen – också de inofficiella – med stor begynnelsebokstav. Även förkortningarna av partinamnen (bl.a. i parentes efter personnamn) skrivs enligt normala förkortningsregler: initialförkortningar genomgående med versaler (C, SFP) och avbrutna förkortningar med inledande versal (Saml).

Den här rekommendationen omfattas av mediespråksgrupperna i både Finland och Sverige och den följs av de flesta svenska och finlandssvenska medier. 

Rekommendation om skrivning av partinamn

Namnen på alla politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav. Det gäller både partiernas fullständiga namn och deras kortformer eller inofficiella beteckningar. Det innebär att vi skriver till exempel Centern, De gröna (eller Gröna förbundet), Kommunistpartiet/Kommunisterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Samlingspartiet, Sannfinländarna, Socialdemokraterna, Svenska folkpartiet och Vänsterförbundet. Initialförkortningar skrivs genomgående med versaler och avbrutna förkortningar med stor begynnelsebokstav: C, Gröna, KD, Lib, Saml, Sannf, SDP, SFP, VF (även som förklarande partibeteckning inom parentes). Punkt efter avbrutna förkortningar kan utelämnas särskilt som partibeteckning inom parentes.

När ord som liberaler, kristdemokrater, sannfinländare och socialdemokrater används om personer med en viss politisk ideologi eller tillhörighet skrivs de med liten bokstav: under middagen satt sannfinländarna och socialdemokraterna och samtalade i bästa sämja. För undvikande av missförstånd kan det ofta vara bäst att skriva ut t.ex. Kommunistpartiet om så avses för att inte förväxla det med kommunisterna i allmänhet.

Samma regler gäller för partierna i Sverige. Vi kan på det sättet skilja mellan det svenska Folkpartiet och Svenska folkpartiet.