Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Svenska ortnamn i Finland

Webbförteckningen Svenska ortnamn i Finland ger uppgifter om stavning och i vissa fall uttal av närmare 5 000 svenska namn på orter runtom i Finland. Förteckningen ger dessutom information om kommunal tillhörighet och eventuellt finskt parallellnamn.

Förteckningen är en reviderad och uppdaterad version av förteckningen Svenska ortnamn i Finland som utkom första gången år 1897 och sedan med nya upplagor 1926, 1939, 1963 och 1984.

Svenska ortnamn i Finland
Klicka på ikonen för att komma till Svenska ortnamn i Finland.