Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Svenska ortnamn i Estland


Tillbaka till rubrikerna

Ortnamnen i de gamla svenskbygderna

Rekommendationen riktar sig i första hand till översättare, redaktörer, journalister och övriga personer i Finland som skriver på och översätter till svenska.

En del ortnamn i de gamla svenskbygderna i Estland har både en estnisk och en svensk form. Det här gäller namn som Hapsal, Ösel och Dagö med de estniska motsvarigheterna Haapsalu, Saaremaa och Hiiumaa. Använd dessa svenska namn i svenska texter.

De vanligaste estniska ortnamnen med motsvarigheter på svenska:

estniska

svenska

Haapsalu

Hapsal

Hiiumaa

Dagö

Naissaar

Nargö

Noarootsi

Nuckö

Osmussaar

Odensholm

Paslepa

Pasklep

Ruhnu

Runö

Saaremaa

Ösel

Suur-Pakri

Stora Rågö

Vormsi

Ormsö

Väike-Pakri

Lilla Rågö


Exempel:
Både hos oss och på Ösel är vattenskydd och blågröna alger aktuella frågor.

Museet Ilons sagoland finns i Hapsal.

Tillbaka till rubrikerna

Svenska ortnamn med officiell status

Vissa svenska ortnamn i Estland har officiell status. På Ormsö har vissa byar som FörbyRälbySaxby och Norrby endast svenska namnformer, som därför också alltid används i estniskan. På Nuckö har byarna officiella svenska och estniska namn, t.ex. Birkas (Pürksi). Också på Nargö har de svenska bynamnen Bakbyn (Tagaküla), Storbyn (Lõunaküla) och Lillängin (Väikeheinamaa) officiell status. Även om alla svenska ortnamn i de gamla svenskbygderna i Estland inte har samma officiella status, rekommenderas de ändå i svenska texter. 

I det estniska ortnamnslexikonet Eesti kohanimeraamat finns kartor med tillhörande ortnamn över bl.a. Nargö samt Ormsö, Nuckö och Hapsal. När det gäller namn på byar, öar och gårdar i de gamla svenskbygderna kan också Marianne Blomqvists bok Svenska ortnamn i Estland med estniska motsvarigheter (utg. av Svenska folkskolans vänner 2000), som innehåller ca 250 svenska ortnamn i Estland, vara till stor nytta.

Till Eesti kohanimeraamat
Till karta över Nargö
Till karta över Ormsö och Hapsal

Tillbaka till rubrikerna

Reval och Dorpat respektive Tallinn och Tartu

Namnen Reval och Dorpat är historiska. Den entydiga rekommendationen för moderna kontexter är namnen Tallinn och Tartu. Skriver man däremot om tiden före andra världskriget rekommenderas namnen Reval och Dorpat. Det kan dock vara klokt att också då skriva namnen Tallinn och Tartu inom parentes för att försäkra sig om att läsaren kan koppla de historiska namnen till rätt städer.

Exempel:

Freden i Dorpat (Tartu) 1920.
Det fanns också en svensk folkskola inne i Reval (numera Tallinn), alldeles intill den svensk-finska församlingens kyrka.

Tillbaka till rubrikerna