Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Ortnamn i Finland i engelska texter

Den här rekommendationen är vägledande för hur ortnamn i Finland ska hanteras i engelska texter. Rekommendationen gäller specifikt för finländska kontexter och riktar sig i första hand till översättare, redaktörer, journalister och övriga som skriver på engelska och översätter till engelska.

Rekommendationen gäller officiella administrativa namn som namn på städer och kommuner, byar, stadsdelar och gator.

Institutet för de inhemska språken rekommenderar att

  • Namn på orter i enspråkigt finska eller svenska kommuner anges på kommunens officiella språk (för kommuner t.ex. Iisalmi och Mariehamn). I publikationen Svenska ortnamn i Finland finns information om vilka orter som har både finska och svenska namn. 
  • Namn på orter i tvåspråkiga kommuner anges på kommunens majoritetsspråk om orterna har namn på både finska och svenska. Skriv alltså t.ex. Kokkola, Hanko och Porvoo men Kristinestad, Pargas och Raseborg för kommuner, ”Sörnäinen in Helsinki” men ”Västermalm in Jakobstad” för stadsdelar, ”Bennäs in Pedersöre” men ”Nikkilä in Sipoo” för byar samt ”Torikatu in Kokkola” men ”Köpmansgatan in Pargas” för gator.

Undvik att i samma text använda både ett finskt och ett svenskt namn parallellt (t.ex. ”in Turku, Åbo” eller ”in Nykarleby/Uusikaarlepyy”) eftersom detta kan förvirra läsaren. I turistbroschyrer, uppslagsverk och liknande texter kan det emellertid vara på sin plats att ange namnet på båda språken, t.ex. ”Turku (in Swedish, Åbo)” eller ”Jakobstad (in Finnish, Pietarsaari)” när syftet är att göra läsaren uppmärksam på tvåspråkigheten. 

Den här rekommendationen kan tillämpas också på texter på andra främmande språk än engelska (t.ex. tyska, franska och spanska). För bruket av ortnamn i texter på svenska och på andra nordiska språk samt på språk som är nära besläktade med finskan (t.ex. estniska) finns separata anvisningar.

Texten baserar sig på en rekommendation av svenska och finska språknämnden från 1997.


Till Svenska ortnamn i Finland
Språkförhållandena i kommunerna
(Finlex)
Till språknämndernas rekommendation (Språkbruk 2/1997)