Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Namnledslexikon

Namnledslexikonet är en förteckning över frekventa namnleder i det svenska ortnamnsförrådet i Finland. Namnledslexikonet beskriver namnledernas utbredning i  olika landsändar samt tolkar deras ursprung. 
Namnledslexikonet är redigerat av Kurt Zilliacus och sammanställt av Michaela Örnmark. Lexikonet får fritt nyttjas av forskare och – med angivande av källan – citeras.

Lexikonet är gjort inom ramarna för projektet Finlands svenska ortnamn som systematiskt har undersökt ortnamnsbeståndet i de svenskspråkiga delarna av Finland. Utgångspunkten för projektet var de ortnamnssamlingar som under 1900-talet har upptecknats runt om i Svenskfinland.

Namnledslexikon
Klicka på bannern för att komma till namnledslexikonet.


Kurre Zilliacus och Peter Slotte
Peter Slotte och Kurt Zilliacus diskuterar namn med ortsbo. © Kurt Zilliacus

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången