Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Namnledslexikon

Namnledslexikonet är en förteckning över frekventa namnleder i det svenska ortnamnsförrådet i Finland. Namnledslexikonet beskriver namnledernas utbredning i  olika landsändar samt tolkar deras ursprung. 
Namnledslexikonet är redigerat av Kurt Zilliacus och sammanställt av Michaela Örnmark. Lexikonet får fritt nyttjas av forskare och – med angivande av källan – citeras.

Lexikonet är gjort inom ramarna för projektet Finlands svenska ortnamn som systematiskt har undersökt ortnamnsbeståndet i de svenskspråkiga delarna av Finland. Utgångspunkten för projektet var de ortnamnssamlingar som under 1900-talet har upptecknats runt om i Svenskfinland.

Namnledslexikon
Klicka på ikonen för att komma till namnledslexikonet.


Kurre Zilliacus och Peter Slotte
Peter Slotte och Kurt Zilliacus diskuterar namn med ortsbo. © Kurt Zilliacus