Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Namn på landskap i Finland i svenska, finska och engelska texter


Finland delas in i nitton landskap (fi. maakunta, eng. region). I listan nedan finns landskapens namn på svenska, finska och engelska.

Namnen på landskap i tvåspråkiga områden i Finland ges och skrivs på majoritetsspråket. Landskapet Åland är svenskspråkigt, av de övriga landskapen har bara Österbotten svensk majoritet. Vissa landskap har ändå etablerade engelska namn, som South Karelia, Ostrobothnia och Lapland. Om Åland används både Åland och Åland Islands, men inte Ahvenanmaa, i en engelsk text.


Nyland – Uusimaa – Uusimaa

Egentliga Finland – Varsinais-Suomi – Varsinais-Suomi

Satakunta – Satakunta – Satakunta

Egentliga Tavastland – Kanta-Häme – Kanta-Häme

Birkaland – Pirkanmaa – Pirkanmaa

Päijänne-Tavastland – Päijät-Häme – Päijät-Häme

Kymmenedalen – Kymenlaakso – Kymenlaakso

Södra Karelen – Etelä-Karjala – South Karelia

Södra Savolax – Etelä-Savo – Etelä-Savo

Norra Savolax – Pohjois-Savo – Pohjois-Savo

Norra Karelen – Pohjois-Karjala – North Karelia

Mellersta Finland – Keski-Suomi – Central Finland

Södra Österbotten – Etelä-Pohjanmaa – South Ostrobothnia

Österbotten – Pohjanmaa – Ostrobothnia

Mellersta Österbotten – Keski-Pohjanmaa – Central Ostrobothnia

Norra Österbotten – Pohjois-Pohjanmaa – North Ostrobothnia

Kajanaland – Kainuu – Kainuu

Lappland – Lappi – Lapland

Åland – Ahvenanmaa – Åland


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången