Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Namn på länder på sju språk

Namn på länder på sju språk är en förteckning över namnen på självständiga stater på finska, svenska, nordsamiska, engelska, franska, tyska och ryska.

I förteckningen ingår också ländernas avlägset belägna territorier, Västsahara, Palestina, Hongkong, Macao, Taiwan och Antarktis, samt Ryska federationens 21 delrepubliker.

Förutom de officiella namnen presenteras också frekventa inofficiella namnformer.

Materialet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig redaktör: Sirkka Paikkala

Till Namn på länder på sju språk