Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Ortnamn

De äldsta ortnamnen i Finland kan vara upp till tre tusen år gamla, och nya namn uppstår varje dag. De nya namnen kommer oftast till i och med att tätorter byggs ut och nya bostadsområden planeras. I samband med detta uppstår ett behov av ortnamnsvård. Namnvårdarna vid Språkinstitutet erbjuder t.ex. kommuner hjälp vid planeringen av namn på nya gator och vägar. Vi granskar också de ortnamn som finns i Lantmäteriverkets ortnamnsregister.

Den svenska ortnamnsvården arbetar för ett enhetligt och fungerande namnskick som följer svensk språkriktighet. Samtidigt värnar vi också om det historiska värde och den information om äldre tider som ortnamnen innehåller.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången