Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Namnhjälp


På sidan Namnhjälp hittar du råd och rekommendationer för frågor som gäller olika slags namn och namnplanering: