Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Klarspråk

Klarspråk står för myndighetstexter som är skrivna på ett språk som är tydligt och begripligt för de avsedda mottagarna, dvs. ett vårdat och enkelt språk med okomplicerad meningsbyggnad och klara samband mellan meningarna. Klarspråkstexter innehåller bara den information som läsarna behöver, och informationen presenteras i en ordningsföljd som är logisk för läsarna och med ord som läsarna kan förstå.

Språkinstitutet arbetar främst med att främja klarspråk på statliga myndigheter, kommuner och centrala samhällsnyttiga organisationer.

Termen klarspråk ska inte blandas samman med termen lättläst som handlar om texter som är skrivna på ett sätt som ska vara särskilt lätt att läsa, med bland annat korta meningar och enkla ord. 

På finska motsvaras klarspråk vanligen av selkeä virkakieli, medan lättläst heter selkokieli.

Läs mer om lättläst på LL-Centers webbplats.