Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Redaktion

Charlotta af Hällström-Reijonen Kuva: Otso Kaijaluot (Kuvain)Chefredaktör: Charlotta af Hällström-ReijonenPia Westerberg Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)Redaktionssekreterare: Pia Westerberg
telefon
0295 333 300
snabel-a
fornamn.efternamn[snabel-a]sprakinstitutet.fi                               

Adress:

Institutet för de inhemska språken
Hagnäskajen 6
FI-00530 Helsingfors

snabel-a
sprakbruk[snabel-a]sprakinstitutet.fi                                       

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången