Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Redaktion

Charlotta af Hällström-Reijonen Kuva: Otso Kaijaluot (Kuvain)Chefredaktör: Charlotta af Hällström-ReijonenPia Westerberg Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)Redaktionssekreterare: Pia Westerberg
telefon
0295 333 300
snabel-a
fornamn.efternamn[snabel-a]sprakinstitutet.fi                               

Adress:

Institutet för de inhemska språken
Hagnäskajen 6
FI-00530 Helsingfors

snabel-a
sprakbruk[snabel-a]sprakinstitutet.fi