Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Tidskriften Språkbruk

Språkbruk är en populärvetenskaplig, finlandssvensk tidskrift, där du kan läsa om språk ur många olika synvinklar. Språkbruk innehåller bland annat artiklar av språkforskare, intervjuer med personer som jobbar med språk och språkrelaterade nyheter. Språkbruk ger också råd och rekommendationer i språkliga frågor och recenserar nyutkommen språklitteratur.

Språkbruk kan läsas av alla som tycker att språk är intressant. Den som använder svenska i sitt arbete kan ha glädje av Språkbruk. Viktiga målgrupper är t.ex. journalister, lärare och översättare.

Språkbruk ges ut av Institutet för de inhemska språken och utkommer med fyra nummer om året. Språkbruk finns också på Facebook.

Språkbruk på nätet
Språkbruk på Facebook