Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Utställningen som pdf


Hur ortnamn bildas

Teckenspråkiga namn

Att ta vara på namn

Inofficiella namn

Planerat namnskick


Utställningsmaterialet ingår också i webbutställningen Ortnamns berättelser. Denna har ett mer omfattande innehåll än utställningsplanscherna.

Utställningen Ortnamns berättelser visades under hösten 2010 i Helsingfors, Vanda och Esbo.

Utställningen gjordes av

Esbo stad: Lea Keskitalo, Kaija Mallat, Sampsa Räsänen och Sami Suviranta

Forskningscentralen förde inhemska språken: Terhi Ainiala, Tiina Manni-Lindqvist, Leila Mattfolk, Raija Miikkulainen, Sirkka Paikkala, Sirkka Rautoja, Leena Savolainen, Eeva-Liisa Stenhammar, Toni Suutari, Helinä Uusitalo, Maria Vidberg (Helsingfors universitet) och Kaarina Vuolab-Lohi

Helsingfors stad: Hanna Ikonen, Timo Ketola och Johanna Lehtonen

Lantmäteriverket: Teemu Leskinen

Svenska litteratursällskapet i Finland: Pamela Gustavsson

Vanda stad: Timo Kallaluoto, Vesa Karisalo, Ritva-Leena Kujala och Tuula Määttänen

Raija Miikkulainen