Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ortnamns berättelser

(pdf-filer)

Hur ortnamn bildas

Teckenspråkiga namn

Att ta vara på namn

Inofficiella namn

Planerat namnskick


Utställningsmaterialet ingår också i webbutställningen Ortnamns berättelser. Denna har ett mer omfattande innehåll än utställningsplanscherna.

Utställningen Ortnamns berättelser visades under hösten 2010 i Helsingfors, Vanda och Esbo.

Utställningen gjordes av

Esbo stad: Lea Keskitalo, Kaija Mallat, Sampsa Räsänen och Sami Suviranta

Forskningscentralen förde inhemska språken: Terhi Ainiala, Tiina Manni-Lindqvist, Leila Mattfolk, Raija Miikkulainen, Sirkka Paikkala, Sirkka Rautoja, Leena Savolainen, Eeva-Liisa Stenhammar, Toni Suutari, Helinä Uusitalo, Maria Vidberg (Helsingfors universitet) och Kaarina Vuolab-Lohi

Helsingfors stad: Hanna Ikonen, Timo Ketola och Johanna Lehtonen

Lantmäteriverket: Teemu Leskinen

Svenska litteratursällskapet i Finland: Pamela Gustavsson

Vanda stad: Timo Kallaluoto, Vesa Karisalo, Ritva-Leena Kujala och Tuula Määttänen

Raija Miikkulainen