Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

uusi Kuvasanakirja

Teckenspråkiga namn

I Finland används två olika teckenspråk, finskt och finlandssvenskt. Här illustreras namn i det finska teckenspråket.

Mariehamn/Maarianhamina

Mariehamn

I tecknet för Mariehamn ingår det finska teckenspråkets tecken för hamn:

hamn
tecknets handform tecknet hamnhar bytts ut till tecknet msom är handalfabetets ”m”, och som står för första bokstaven i stadens skrivna namn.

Korpo/Korppoo

Korpo
Namntecknet för Korpo (fi. Korppoo) har lånats av tecknet för knackning, på finska koputus, vars munrörelse ser ut som ”koppoo” och liknar Korppoo.

Tavastkyro/Hämeenkyrö

Tavastkyro
Namntecknet för Tavastkyro påminner om foHämeenkyrön vaakunarmen på dryckeshornet i kommunens vapen.