Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

uusi Kuvasanakirja

Tecknade namn

I Finland används två olika teckenspråk, finskt och finlandssvenskt. Här illustreras namn i det finska teckenspråket.

Mariehamn/Maarianhamina

Mariehamn

I tecknet för Mariehamn ingår det finska teckenspråkets tecken för hamn:

hamn
tecknets handform tecknet hamnhar bytts ut till tecknet msom är handalfabetets ”m”, och som står för första bokstaven i stadens skrivna namn.

Korpo/Korppoo

Korpo
Namntecknet för Korpo (fi. Korppoo) har lånats av tecknet för knackning, på finska koputus, vars munrörelse ser ut som ”koppoo” och liknar Korppoo.

Tavastkyro/Hämeenkyrö

Tavastkyro
Namntecknet för Tavastkyro påminner om foHämeenkyrön vaakunarmen på dryckeshornet i kommunens vapen.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången