Till innehållet

Bulitortsi år 1909. © Helsingfors stadsmuseum
Bulitortsi år 1909. © Helsingfors stadsmuseum

Slangnamn

Helsingforsslangen uppkom för drygt hundra år sedan bland barnen till den arbetarbefolkning som hade flyttat in till Helsingfors från andra delar av landet. Slangen var en blandning av finska och svenska men också av andra språk.

Under de första decennierna av 1900-talet uppkom också rikligt med slangnamn. Vissa slangnamn bildades till finskan, som t.ex. Haapis (Haapaniemen kenttä – Aspnäsplanen) medan andra bildades till svenskan, som t.ex. Longis (Långa bron). Namnet Stadi, som avser Helsingfors i allmänhet men stadskärnan i synnerhet, är bildat till det svenska ordet stad.

Läs mera om slangnamn: Slangnamn under hundra år


 Mestor


 Flemari, Flemaren

Flemingsgatan

 Bygga

Folkets hus

 Espis, Espan, Espen

Esplanaden

 Ryynekreeni

J. L. Runebergs staty

 Heruli

Hermanstad

 Herulin Espis

gatusträcka i Hermanstad (del av dagens Tavastvägen)

 Järkuntortsi

Järnvägstorget

 Bulitortsi

Salutorget


Longis år 1905. © Helsingfors stadsmuseum
Longis år 1905. © Helsingfors stadsmuseum