Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Saksalan peltoja - kuva: Toni Suutari.
Åkrar i Saxby. Foto: Toni Suutari.

Ortnamnen – en del av kulturmiljön

Alla platser som är viktiga för oss har ett namn. Det traditionella ortnamnsförrådet växer fram ur traktens historia, språk och kultur. Namnen kan ses som vår historias äldsta källmaterial och är ett värdefullt kulturarv som bär ett budskap från svunnen tid till nutid. Därför bör namnen behandlas varsamt, skyddas och bevaras.

Största delen av oss finländare bor i dag i tätorter, och även i dessa är vi omgivna av namn. Dagens planerade namnförråd bildas på ett annat sätt än det traditionella namnförrådet, men de bästa planenamnen har stöd i traktens gamla ortnamn. Bekanta namn hjälper oss att känna oss hemma och att orientera oss i landskapet även när miljön förändras. Ett bra nybildat namn beaktar de kulturella värdena och stärker känslan för hemorten.


Filfabrik
Filfabrik i Vanda. © Vanda stad.