Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ortnamn i flerspråkiga områden

Namnförrådet i Finland är flerspråkigt: i sameområdet i Lappland är ortnamnen till stor del samiska, och på traditionellt svenska områden längs västkusten och sydkusten är ortnamnen svenska.

För orter som har etablerade namn på såväl svenska som finska ges båda namnen på grundkartan; om den kommun där orten finns har svensk majoritet, som i Kristinestad, ges det svenska namnet först. Annars ges som i Kaskö det finska namnet först. Ungefär en procent av de namn som finns på grundkartan ges på flera språk.

Kristinestad
Kristinestad © Lantmäteriverket tillstånd nr 49/MML/10

I sameområdet talas tre samiska språk och finska. I Enontekis, Utsjoki och i norra delarna av Sodankylä är namnförrådet till största delen finskt och nordsamiskt. I Enare kan en ort ha namn på t.o.m. fyra språk. På grundkartan ges det finska namnet överst, sedan det nordsamiska, det enaresamiska och det skoltsamiska.

Sevettijärvi
Sevettijärvi © Lantmäteriverket tillstånd nr 49/MML/10