Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

x
Akujärvi i Enare. © Lantmäteriverket tillstånd nr 49/MML/10.


Namnen på grundkartan

Det namnförråd som i dag finns på grundkartan har valts ut och utformats i samarbete mellan kartografer och namnforskare. Kartan ska vara aktuell men samtidigt ska den bevara gamla namn och värna om vårt kulturarv. Även det traditionella namnförrådet ändras över tid, och då bosättningen breder ut sig uppstår helt nya namn.

Namnförrådet på kartan är femspråkigt: finskt, svenskt, nordsamiskt, enaresamiskt och skoltsamiskt. En del orter kan ha flera namn på olika språk; kommunens majoritetsspråk framgår av den ordningsföljd namnen har på kartan.

Den mest aktuella grundkartan finns på webben, på adressen www.kartplatsen.fi. Kartplatsen för alla är en öppen karttjänst. I den kan man söka på de 800 000 namn som finns på grundkartan, samt på adresser i hela landet.

Av de 800 000 ortnamn som finns på grundkartan är 230 000 eller nästan en tredjedel av namnen unika: något annat likadant namn finns alltså inte på kartan. I övre Lappland är andelen unika namn ännu större.


Faktataulukko
Fakta om namnen på grundkartan. Klicka på tabellen för att få en tydligare bild.


teemakartta nimimäärä
Antal namn per kvadratkilometer på grundkartan för de olika landskapen.Grundkartan © Karttakeskus, tillstånd L8591/10. Källmaterial © Lantmäteriverket, tillstånd 49/MML/10.

teemakartta maakunnat
Landskapen i Finland. Grundkartan © Karttakeskus, tillstånd L8591/10. Källmaterial © Lantmäteriverket, tillstånd 49/MML/10. (1.1.2011 sammanslogs Nyland och Östra Nyland. Det nya landskapet bär namnet Nyland.)