Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Namn till andra namn

Många ortnamn har bildats utgående från andra namn i närheten. Namnet Skatan i Växär i Snappertuna har legat till grund för namn som Skataedet och Skataviken.

Framför allt i skärgården är den här typen av namnbildning den vanligaste och upp till en tredjedel av skärgårdsnamnen kan ha uppstått på detta sätt. Detta namnbildningssätt förekommer naturligtvis också i andra typer av landskap.

Namn kan också bildas genom att en benämning övertas från en annan plats. På det här sättet har t.ex. viknamnet Ölviken överförts till gården Ölvik.

Skataviken
© Sami Suviranta. Klicka på kartan för att se den i en större version.