Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Rätt namn på rätt plats

De namn som finns på grundkartan granskas på Forskningscentralen för de inhemska språken. Syftet med granskningen är att få rätt namn på rätt plats med rätt form och rätt stavning.

Till de viktigaste hjälpmedlen vid granskningen hör de ortnamnssamlingar som finns i Namnarkivet vid Forskningscentralen för de inhemska språken och i Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet. Samlingarna är gjorda genom intervjuer med lokalbefolkningen.

De ändringar som görs vid granskningen sparas i Lantmäteriverkets terrängdatabas, som används som bas för olika kartutskrifter och för tryckta grundkartor.

Karta över Replot_1988
Grundkarta över Replot 1988. © Lantmäteriverket tillstånd nr 49/MML/10

Kartgranskning
Namnen på grundkartan granskas på Institutetet för de inhemska språken

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången