Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Vildmarkskyrkan i Pielpajärvi
Vildmarkskyrkan i Pielpajärvi. Foto: Toni Suutari 2008.

Namn i språkkontakt

Finska ortnamn i de samiska områdena är ofta anpassningar eller översättningar av de samiska namnen. Vildmarkskyrkan i Pielpajärvi ligger vid sjön Iso Pielpajärvis strand öster om Enare kyrkby. Det finska namnet Pielpajärvi är en anpassning av det enaresamiska namnet Piälppáájävri. Ordet piälppáá avser en liten spetsig träpil medan jävri är det enaresamiska ordet för sjö (fi. järvi). I området finns också andra namn med samma förled: Pieni Pielpajärvi, Pielpavuono och Pielpaniemi.

Namnet Kalkuvaara är en anpassning från enaresamiskans Kálguvääri. Förleden kálgu går tillbaka på ett ord som betecknar fru och kärring, vääri är en skogsklädd höjd. Sarviniemi är en översättning av det enaresamiska namnet Čuárvinjargâ (čuárvi betyder horn och njargâ betyder udde).

Pielpajärvi
Karta över Pielpajärvi. Klicka på kartan för att öppna en större version. © Lantmäteriverket, tillstånd nr 49/MML/10.