Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet


Ett hus i Taivassalo
Ett hus i Taivassalo. © Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland.

Namn efter platsen

Ortnamn har traditionellt bildats till ord som varit i bruk vid den tidpunkt som namnen har kommit till. Också ett ord som försvunnit ur språkbruket kan leva kvar i ett namn. Vattenleder och andra leder man använt för att röra sig längs hör till de orter som först fått namn. Sjönamnet Päijänne, vars ursprung är oklart, hör till de äldsta ortnamnen i Finland.

Namnet Taivassalo i Jämsä har ursprungligen haft formen Taivalsalo. Namnets ursprung har anknytning till den smala landtunga (fi. taival) som förbinder öhalvorna med varandra. Man har kunnat dra sin båt över landtungan från en vik till en annan. Ordet salo som ingår i namnet betyder ö.

Taivassalo på grundkartan
© Lantmäteriverket, tillstånd nr 49/MML/10.