Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Käinbybacken i Vanda

När Djurgårdsloppet i Helsingfors lades ner efter en olycka 1963 grundade Curt Lincoln ett motorstadion i Käinby. Banan stod färdig 1966, men måste stängas redan 1978, dels på grund av energikrisen, dels på grund av bullret. Kvar finns delar av banan och trampbilsbanan Lilla Käinby. Kontrolltornet står kvar som ett konstverk.

Orten var känd som Käinby i hela Finland, men området där banan fanns har åtminstone sedan 1700-talet burit namnet Tammäki.

Tävlingar i Käinby

Efter att banan stängdes officiellt användes den för olagliga lopp under flera år. För att stoppa dessa  plogades banan slutligen sönder. Sedan dess har banområdet används som lager och banan vuxit igen. 

Där Käinby motorstadion fanns planeras i dag ett nytt bostadsområde med namnet Käinbybacken.

Käinbybacken

Den gamla racerbanan har utgjort motiv för de nya namnen i Käinbybacken.

Planritning för Käinbybanan
Planritning över Käinbybanan. Illustration av det framtida Käinbybacken. © Ritva-Leena Kujala

En del av banan finns bevarad i Körlänken medan Lincolnplatsen berättar om banans grundare. Målflaggsgränden hänvisar till mållinjen och Bastulänken till en snäv kurva där det fanns en reklamskylt för korv. Fartgränden hänvisar förutom till loppen i Käinby också till Fartvägen i Djurgården i Helsingfors.

Detaljplan för Käinbybacken 2009
Detaljplan över Käinbybacken 2009. © Ritva-Leena Kujala