Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Espoota ilmasta
Källstrand i Esbo. © Flygfoto Vallas.

Sväng av till Lasari från Turtsa

Inofficiella ortnamn i Esbo

Gröndal i Esbo kallas ibland Viheri efter stadsdelens finska namn Viherlaakso. Också gator, idrottsplaner, skolor och bostadshus kan ha inofficiella namn. Namnen kan vara etablerade och allmänt brukade, eller så kan de vara spontana dagsländor som är kända endast av en liten krets.

Lähiksen kolmonen

flervåningshus i Källstrand (Lähderanta)

Lasari

inofficiellt namn för både Dalsvik (Laaksolahti) och Dalsvikvägen (Laaksolahdentie)

Turtsa

inofficiellt namn för både Åbovägen och Åboleden (Turuntie, Turunväylä)


Karta över Lasari
Inofficiella namn i Dalsvikstrakten. Baskarta: © Esbo stad, stadsmätningen.