Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Sjölandskap
Vuohijärvi i Valkeala. Foto: Toni Suutari 2005.

Hur ortnamn bildas

Vi människor organiserar vår omgivning bl.a. med hjälp av ortnamn. De platser som upplevs som viktiga får namn, och med hjälp av namnen kan vi prata om platserna och också minnas dem bättre. De äldsta ortnamnen i Finland kan vara upp till tre tusen år gamla, och nya namn uppstår varje dag.

De ord som ingår i ett namn bär på information om namngivarens språk och kultur. När nya människor flyttat in i ett område har de ofta tagit de existerande namnen i bruk och anpassat dem till sitt eget språk, men också gett helt nya namn. Därför kan samma plats ha många namn.

Gamla Vanda
Kungsvägen i Vanda. © Vanda stad.