Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Espoota ilmasta
Källstrand i Esbo. © Flygfoto Vallas.

Sväng av till Lasari från Turtsa

Inofficiella ortnamn i Esbo

Gröndal i Esbo kallas ibland Viheri efter stadsdelens finska namn Viherlaakso. Också gator, idrottsplaner, skolor och bostadshus kan ha inofficiella namn. Namnen kan vara etablerade och allmänt brukade, eller så kan de vara spontana dagsländor som är kända endast av en liten krets.

Lähiksen kolmonen

flervåningshus i Källstrand (Lähderanta)

Lasari

inofficiellt namn för både Dalsvik (Laaksolahti) och Dalsvikvägen (Laaksolahdentie)

Turtsa

inofficiellt namn för både Åbovägen och Åboleden (Turuntie, Turunväylä)


Karta över Lasari
Inofficiella namn i Dalsvikstrakten. Baskarta: © Esbo stad, stadsmätningen.

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången