Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Tikkurila
Dickursby år 2005. © Vanda stad, Stadsplaneringsenheten

Dickursby och Tiksi

Dickursby är känt sedan medeltiden just under namnet Dickursby. Det finska namnet Tikkurila bildades utgående från det svenska först på 1800-talet. Förleden är fornsvenskans deker ’tio stycken skinn eller pergament’ som motsvaras av dialektformen dikur.

På 1960-talet bildades de finska slangnamnen Tiksi och Stidilä för Dickursby. De slangnamn som används i Dickursby i övrigt är bildade både till finskan (Assa, Tiksimunkki, Koivis) och svenskan (Möskäri < Mösskärr).

 Mestor


 Simppari

Simonsby

 Koivis

Björkby (Koivukylä)

 Hiekkis

Sandkulla (Hiekkaharju)

 Assa, Steissi

Dickursby station (Tikkurilan asema)

 Pinkku

restaurang Pingviini

 Porkku

restaurang Pormestari