Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ortsbo intervjuas om namn. © Kurt Zilliacus
Genom intervjuer med ortsbor tas ortnamnen tillvara. © Kurt Zilliacus

Att ta vara på namn

Såväl på landsbygden som i staden har de platser som har varit viktiga för människorna fått namn. En del namn används bara inom en familj medan andra blir allmänt kända. Under årens lopp bildas nya namn medan en del gamla namn faller ur bruk. För att arkivera namn på bland annat hus, vägar, backar, uddar och ängar har fältarbetare tecknat upp ortnamn i hela Finland.

Saxby

Kartfästning av ortnamn. © Kurt Zilliacus
Ortnamnen kartfästs så att rätt namn kommer på rätt plats. © Kurt Zilliacus