Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Nimiarkiston lippaita
Foto: Toni Suutari

Arkiverade ortnamn

Namnarkivet vid Institutet för de inhemska språken

I Namnarkivet finns över 2,6 miljoner kort med ortnamn från Finland och dess närområden. Namnen har samlats in systematiskt sedan 1915 av fältarbetare som rest runt och intervjuat lokala informanter om de namn de använder. Namnen är arkiverade kommunvis och i ett nationellt register.

Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland

Svenska litteratursällskapet har samlat in ortnamn sedan slutet av 1800-talet. Sammanlagt uppgår namnen i samlingarna till närmare 400 000.

Samlingarna som täcker hela Svenskfinland är indelade socken- och byvis och de innehåller allt från namn på gårdar, åkrar och ängar till namn på holmar, grund och berg.

SLS
Foto: Janne Rentola
I de flesta samlingarna är namnen kartfästa. Namnen har ett nummer i samlingen och till samlingen hör en karta där samma siffra finns antecknad.