Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Sieiddesavu

ORTNAMNS BERÄTTELSER


Denna virtuella utställning visar det material som ingick i utställningen Ortnamns berättelser. Utställningen utgjorde en del av de evenemang som ordnades under år 2010 inom kulturmiljökampanjen Din egen miljö.

Utställningen presenterar olika skikt inom ortnamnsbeståndet såväl i staden som på landsbygden. Den koncentreras kring tre olika teman: de traditionella namnen, de planerade namn som finns i städerna och de inofficiella namn som används i urban miljö.Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången