Till innehållet

Carl-Eric Thors

Carl-Eric Thors (1920‒1986) var en mångsidig forskare inom nordistiken. För en bredare allmänhet blev han mest känd genom sina språkspalter: ˮOrtnamnsspaltenˮ (Jakobstads Tidning 1955‒58), ˮSpråkvårdsspaltenˮ (Vasabladet 1966‒73), ˮOrd om ordˮ (Vasabladet 1973‒80), ˮModern svenskaˮ (Hufvudstadsbladet 1971‒78) och ˮTorsdag med Thorsˮ (Hufvudstadsbladet 1978‒85).  Sammanlagt blev det hela 853 spalter. Allmänt bekant och uppskattat var också radioprogrammet ˮSpråkväktarnaˮ där han medverkade åren 1977‒82.

Thors vetenskapliga produktion är omfattande. Han disputerade 1949 på ˮStudier över substantivering av adjektiv i fornsvenskanˮ. Hans viktigaste språkhistoriska arbete anses vara ˮDen kristna terminologien i fornsvenskanˮ (1957). Namnforskning blev tidigt en av Thors specialiteter. Hans ˮStudier över finlandssvenska ortnamnstyperˮ (1953) ger en bred översikt över centrala ortnamnsefterleder insatta i ett större namngeografiskt sammanhang ‒ den första i sitt slag. I likhet med ˮFinländska personnamnsstudierˮ (1959) aktualiseras arbetet fortfarande i den vetenskapliga diskussionen.

Thors skrev gärna populärvetenskapligt. Därom vittnar inte bara de många språkspalterna utan också en lång rad artiklar i tidningar, tidskrifter och uppslagsverk. Ämnena varierar; här ett litet urval: språk- och litteraturhistoriska handböcker, läroböcker för skolans svenskundervisning, almanackans namnlängd, gamla och nya bibelöversättningar, psalmbokens språk, lexikografi och runologi. Två längre populärvetenskapliga arbeten förtjänar ett särskilt omnämnande: ˮOrtnamnsskicket i svenska Österbottenˮ (1983) och den kortfattade språkhistoriska kursboken ˮSvenskan förr och nuˮ (1970). Den lilla språkhistorien är traditionellt upplagd men värdefull särskilt genom att den tar upp finlandssvenska egenheter och belyser ljudutvecklingar med hjälp av lånord i finskan.

Carl-Eric Thors var 1958‒60 biträdande professor i nordisk filologi vid Helsingfors universitet, 1960‒62 professor i svenska språket vid pedagogiska högskolan i Jyväskylä och 1963‒85 professor i nordisk filologi (från 1980 nordiska språk) vid Helsingfors universitet. Dessutom hade han många andra uppdrag, t.ex. som ordförande för Svenska litteratursällskapet 1979‒83 och för Svenska språkvårdsnämnden 1965‒84.

Peter Slotte