Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

20.10.2016

1985 del 3

I sina allra sista spalter blickar Carl-Eric Thors mot framtiden då han föreslår att det kommande bytet av årtusende ska kallas för millennieskifte. Han berättar också att vi troligen har Karl XII att tacka för ordet kåldolma med a i slutet.

4.7 och 11.7.1985 - bl.a. om robot och hara
18.7 och 25.7.1985 - bl.a. om sälar och själar
1.8 och 8.8.1985 - bl.a. om millenniskifte och funtabulla
15.8 och 22.8.1985 - bl.a. om uttrycken Hut går hem och Efter sju sorger och åtta bedrövelser
29.8.1985 - bl.a. om hjortdjur och nollnolltalet
19.9.1985 - bl.a. om vampyr, stins och kåldolma

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna