Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

13.10.2016

1985 del 2

Redan 1985 ger Carl-Eric Thors råd om vad det sekel vi nu lever i ska kallas. Han tar också upp ord som affinitet, stadion och talisman.

18.4 och 25.4.1985 - bl.a. om Melanders mellansort
9.5 och 16.5.1985 - bl.a. om kollega och genträ
23.5 och 30.5.1985 - bl.a. om illrar, hillrar och amuletter
6.6 och 13.6.1985 - bl.a. om tuggbussar och markkrypare
20.6 och 27.6.1985 - bl.a. om ungmör och brillor

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna