Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

6.10.2016

1985 del 1

Det dialektala ordet boli och det märkliga ordet skrupensa får sina förklaringar i Thors spalter 1985.

7.2 och 14.2.1985 - bl.a. om fimbulvinter och att rafistulera
21.2 och 28.2.1985 - här och där, här och var
7.3 och 14.3.1985 - bl.a. om skilsmässa och dagsmeja
21.3 och 28.3.1985 - bl.a. om legio och vitmenad
4.4 och 11.4.1985 - bl.a. om helg och söcken

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna