Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

20.10.2016 1985 del 3

I sina allra sista spalter blickar Carl-Eric Thors mot framtiden då han föreslår att det kommande bytet av årtusende ska kallas för millennieskifte. Han berättar också att vi troligen har Karl XII att tacka för ordet kåldolma med a i slutet.

Läs mer


13.10.2016 1985 del 2

Redan 1985 ger Carl-Eric Thors råd om vad det sekel vi nu lever i ska kallas. Han tar också upp ord som affinitet, stadion och talisman.

Läs mer


6.10.2016 1985 del 1

Det dialektala ordet boli och det märkliga ordet skrupensa får sina förklaringar i Thors spalter 1985.

Läs mer