Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

29.9.2016

1984 del 4

Paja inte i skrift och låt -lek- stå kvar i ordet väderleksrapport, uppmanar Carl-Eric Thors sina läsare hösten 1984. Läsarna får också reda på ursprunget till uttryck som "Gå där med sin tvättade hals".

11.10 och 18.10.1984 - bl.a. om Morgonrådevägen och Munksnäs allén
25.10 och 1.11.1984 - bl.a. om bonusar och bisamråttor
8.11 och 15.11.1984 - bl.a. om väderleksrapport och sunnanvind
22.11 och 29.11.1984 - bl.a. om mujkor och krukor
6.12 och 13.12.1984 - bl.a. om pippi och permafrost
20.12 och 27.12.1984 - bl.a. om president Tjernenko och målvaktsfantomen Tretiak

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna