Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

22.9.2016

1984 del 3

I Helsingfors är man vigulant, i Österbotten och delar av Nyland är man vesklig, kan vi läsa i Thors spalter 1984. Han berättar också vad det innebär att gå till turken.

12.7 och 19.7.1984 - bl.a. om brandstod och kvesved
26.7 och 2.8.1984 - bl.a. om Holmgård, Könugård och Miklagård
16.8 och 23.8.1984 - bl.a. om plausibel och saltig
30.8 och 6.9.1984 - bl.a. om vigulant, avdankad och vesklig
13.9 och 20.9.1984 - bl.a. om martialisk och succidär
27.9 och 4.10.1984 - bl.a. om att gå till turken

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna