Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

8.9.2016

1984 del 1

1984 får Thors läsare veta att en kalamitet inte är någon stor katastrof och att gossen Ruda knappast är någon muntergök utan snarare stygg och spjuveraktig.

5.1.1984 - bl.a. om klippdassar, fingerborgar och dravel
12.1 och 19.1.1984 - en odygdspåse i sin prydno?
26.1 och 2.2.1984 - bl.a. om att skåpa och att mucka
9.2 och 16.2.1984 - bl.a. om att hacka kål av någon
23.2 och 1.3.1984 - bl.a. om butter, lagom och slög
8.3.1984 - bl.a. om sovjetare och nyckelromaner
15.3 och 22.3.1984 - bl.a. om att extumera och om att gå på i ullstrumporna
29.3.1984 - bl.a. om alkemi och kiwi
5.4.1984 - bl.a. om kalamiteter och hemulsmän

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna