Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

29.9.2016 1984 del 4

Paja inte i skrift och låt -lek- stå kvar i ordet väderleksrapport, uppmanar Carl-Eric Thors sina läsare hösten 1984. Läsarna får också reda på ursprunget till uttryck som "Gå där med sin tvättade hals".

Läs mer


22.9.2016 1984 del 3

I Helsingfors är man vigulant, i Österbotten och delar av Nyland är man vesklig, kan vi läsa i Thors spalter 1984. Han berättar också vad det innebär att gå till turken.

Läs mer


15.9.2016 1984 del 2

Frugala frukostar är kanske inte så hemskt roliga, men Carl-Eric Thors utredningar om uttrycken är desto intressantare.

Läs mer


8.9.2016 1984 del 1

1984 får Thors läsare veta att en kalamitet inte är någon stor katastrof och att gossen Ruda knappast är någon muntergök utan snarare stygg och spjuveraktig.

Läs mer