Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

25.8.2016

1983 del 3

Det vankas både stryk och örfilar men även plättar med hallonsylt i Thors spalter sommaren 1983.

23.6.1983 - bl.a. om att sakna fund i handen
7.7.1983 - Epilobium, mjölkört eller rallarros?
14.7.1983 - bl.a. om att göra någon en björntjänst
21.7.1983 - bl.a. om skata och skjora
28.7.1983 - mjölkört, svedjegräs eller duntrav?
4.8.1983 - bl.a. om det tyska lånordet måsta
11.8.1983 - det vankas stryk, plättar och örfilar
18.8 och 25.8.1983 - bl.a. om att drista sig och ligga på åga
15.9 och 22.9.1983 - bl.a. om rådare och rara växter

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna