Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

28.7.2016

1982 del 4

1982 skriver Thors bland annat om skrapabullar, som också kan kallas för skrapkakor, och runda ord.

23.9.1982 - bl.a. om att beskratta
7.10.1982 - bl.a. om förhärda
14.10 och 28.10.1982 - bl.a. om debattstiltje och om att gå med vinst
4.11 och 11.11.1982 - bl.a. om runda svar och runda ord
18.11.1982 - Juan Carlos, inte Johan Karl
25.11.1982 - bl.a. om att fara som ett jehu
2.12.1982 - bl.a. om örlig och örlog
9.12.1982 - bl.a. om aktiv, passiv och massiv
16.12.1982 - produktion eller tillverkning?
23.12.1982 - kan maten smaka hemskt gott?
30.12.1982 -  bl.a. om kors i Kristinestad och andra kraftuttryck

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna