Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

14.7.2016

1982 del 2

1982 blev Falklandsöarna plötsligt aktuella såväl i politiken som i Thors spalter. Fårgödsel och krig är andra frågor som behandlas i spalterna.

1.4 och 8.4.1982 - bl.a. om Skatudden och Stora ofreden
15.4 och 22.4.1982 - aprilsnö är fåragö
29.4 och 6.5.1982 - bl.a. om blygsel, blyghet och att blygas
13.5 och 20.5.1982 - bl.a. om malaker och malus
27.5 och 3.6.1982 - bl.a. om Falklandsöarna och rabies
10.6 och 17.6.1982 - bl.a. om muntur och förnöjsamhet

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna