Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

7.7.2016

1982 del 1

Djurnamn som nasse och puppe är aktuella i Thors spalter 1982, liksom hetvägg och geografiska namn som Lemberg och Kraków.

7.1 och 14.1.1982 - bl.a. om kuse, kisse och Mickel räv
21.1 och 28.1.1982 - bl.a. om svinsylma och hetvägg
4.2 och 11.2.1982 - bl.a. om främre Orienten och Mellersta Östern
18.2 och 25.2.1982 - bl.a. om sjukskötare, sjukvårdare och sjuksköterska
4.3 och 11.3.1982 - bl.a. om taga fram och Viborgs sten
18.3 och 25.3.1982 - bl.a. om Fortelius, Gezelius och Topelius

Till söklistan

Tillbaka till rubrikerna