Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Torsdag med Thors i HBL

28.7.2016 1982 del 4

1982 skriver Thors bland annat om skrapabullar, som också kan kallas för skrapkakor, och runda ord.

Läs mer


21.7.2016 1982 del 3

Ordet kovan (pengar) härstammar från Finland men används i Sverige, i motsats till tassig som är en finlandism, skriver Carl-Eric Thors 1982.

Läs mer


14.7.2016 1982 del 2

1982 blev Falklandsöarna plötsligt aktuella såväl i politiken som i Thors spalter. Fårgödsel och krig är andra frågor som behandlas i spalterna.

Läs mer


7.7.2016 1982 del 1

Djurnamn som nasse och puppe är aktuella i Thors spalter 1982, liksom hetvägg och geografiska namn som Lemberg och Kraków.

Läs mer